Posts Tagged ‘překlad’

Překlad administrace systému PrestaShop 1.0 do češtiny

Listopad 23rd, 2008

Systém PrestaShop nabízí několik jazykových verzí i jejich přímý překlad v administraci. Bohužel jsou části, které nelze jednoduchým způsobem přímo v administraci přeložit. Příkladem jsou například jednotlivé záložky.

PrestaShop Admin - english

PrestaShop Admin - english

Tyto části lze přeložit pomocí následujícího SQL, které pro češtinu v systému upraví anglické fráze na české.

Stažení SQL souboru: admin_lang_cz_all

Pokud máte jiný prefix tabulek než je defaultní „ps_“ je nutné toto SQL upravit.

Výsledný překlad (část) administrace systému PrestaShop:

Prestashop Admin - Czech

Prestashop Admin - czech

FO